Ako prekonať strach

Racionálne a iracionálne strachy

Strach buď ovláda mňa, alebo ho ovládam ja. To je všetko. Ešte pred hlbším rozobratím toho, čo strach je, kde vzniká a ako ho prekonať… prečo by sme ho vôbec mali mať chuť prekonať? Pretože strach je bariérou, ktorá nás delí od úspechu.

Neúspech je prirodzeným stavom, ktorý zažívame vždy, pokiaľ prestaneme pracovať. V prípade, kedy našej práci predchádza blok, akým je strach, musíme ho jednoducho prekonať. V opačnom prípade sme odsúdení k neúspechu – v tomto prípade k nedostatku žien v našom živote, prípadne nedostatok žien s kvalitami, aké od nich očakávame.

 

Strach

Strach je zradný a je mu ľahké podľahnúť. Vyrastať v rokoch bez problémov, bez výziev, bez relatívnych starostí zanechá následky a jedným z nich je uvelebenie sa v pohodlí a v obručiach strachu. Lenže príroda je spravodlivá. Dostatočne veľké množstvo ľudí síce môže tlačiť na štát aby dostali po čom túžia (dôchodky, životný štandard, ktorý žijeme, zdravotná starostlivosť, sociálne zabezpečenie), a drancovať tak minoritu bohatých a schopných… Avšak v momente, kedy sa presunieme z oblasti hospodárskej politiky a prerozdeľovania peňazí na miesto, kde ešte stále platia nepísané zákony prírody a silnejšieho, sme nahraní.

Sme nahraní, pretože sociálne spravodlivé prerozdelenie žien podľa pravidla „každý muž ma právo na jednu ženu“ neplatí a nemôže platiť. Narážame totiž na právo slobody voľby nakladať so svojím životom tak, ako uznáme za vhodné.

Vyplývajúc z toho, máme na výber. Buď sa prispôsobíme a vykročíme po ceste, počas ktorej sa budeme stávať lepšími a lepšími mužmi, alebo sa rozhodneme, že nám to za to nestojí a zostaneme tam kde sme.

„Rast je bolestivý a z bolesti máme strach.“ – Avšak neschopnosť svoj strach ovládnuť znamená nemožnosť rastu.

 

Krátkodobé a dlhodobé následky našej voľby

Pochopenie krátkodobých adlhodobých následkov strachu je pre mňa základným kameňom svojho vlastného učenia a myšlienkou, ktorú sa snažím predať každému, ským pracujem.

Vrealite je totiž jednoduché podľahnúť. Strach, pohodlie, neschopnosť vkročiť do neznáma, potenciálne strápnenie. To všetko pokladáme za dostatočný dôvod, prečo sa danej situácii vyhnúť. Poďme teda rozobrať krátkodobé a dlhodobé následky našich rozhodnutí.

Podvolenie sa strachu a jeho následky

Podvolenie sa strachu sa zdá logické. Stojíme pred prekážkou a vieme, že nemusí dopadnúť dobre. Je predo mnou žena. Je síce atraktívna, avšak aké sú riziká? Môže ma odmietnuť, vysmiať sa mi, ignorovať ma. Toto všetko pokladám za dostatočný dôvod, aby som sa o oslovenie ani nepokúsil.

Strach —> Odpor —> Krátkodobé uvoľnenie —> Budúce problémy

Dostali sme sa pred situáciu, ktorá nám naháňa strach. Je to nepríjemná situácia, naše telo sa dostalo do defenzívneho postoja, naše ruky sa začali potiť, naše hrdlo sa scvrklo a my sme sa rozhodli nekonať.

To, čo v tomto momente nastalo, je krátkodobé uvoľnenie. Potrebovali sme bezodkladne prijať rozhodnutie a zvolili sme si to najjednoduchšie, odmietnuť danú situáciu. To spôsobilo, že všetky nepríjemne pocity odišli a my sa cítime v pohode.

Pôsobí to ako perfektný plán, avšak narážame na problém, kedy riešenie anásledky presúvame do budúcna. Áno, utiekli sme problému, ale to neznamená, že problém zmizol. Problém nezmizol a za krátkodobé uvoľnenie sa draho platí.

Cena za nečinnosť je to, že ostaneme rovnakí. Neprekonali sme strach a tak sme stále ustráchaní. Nezačali sme sa chovať sebavedome a tak sme stále nesebavedomí. Nezačali sme ženy aktívne baliť a tak je nemožné, aby sme ich získali. Koľko kontaktov totiž získame z 0 oslovení? Nezískame žiadne. Koľko rande budeme mať, ak máme 0 kontaktov na ženy? Odpoveď je opäť žiadne a prichádza posledná otázka. S koľkými ženami sa vyspíme, ak teda následkom predchádzajúcich faktov žiadne nepoznáme? Nuž…

Odpoveď poznáte.

Cena za krátkodobé uvoľnenie tak znamená dlhodobé pretrvávanie problému.

Problém nezmizol, jeho riešenie sa len opäť raz posunulo do budúcna a my sme tam, kde sme boli a čo je horšie, z dlhodobého hľadiska prichádzajú depresie, hnev na svet a na seba samého.

Odopreli sme si naše túžby (v tomto prípade – chcem ženu/sex) a vymenili sme ich za krátkodobý pokoj. Z dlhodobého hľadiska je však pokoj nezlučiteľný so získaním toho čo chceme a absencia našej túžby v živote nás bude deptať a tak v dlhodobom horizonte budeme smutní, nahnevaní, agresívni a v tomto prípade s deficitom sexu.

Prekonanie strachu a jeho následky

Vráťme sa na začiatok a opäť si predstavme pre nás nepríjemnú situáciu, akou je oslovenie neznámej ženy (alebo aj prejavenie záujmu, prvý bozk – akýkoľvekstrach). Voľba je totožná, emócie rovnaké, akurát naše rozhodnutie sa mení a my namiesto úteku vykročíme vpred a jednáme.

V tomto momente nastáva opačný fenomén. Neodmietnutím strachu a jeho prekonaním riskujeme, že interakciu naozaj pokazíme a žena nás odmietne. Z krátkodobého hľadiska teda prežívame to, čo by sme inak neprežívali. Hnev, smútok, pochybovanie o sebe samom, bolesť z odmietnutia.

Čo sa však deje v dlhodobom časovom horizonte je nevyhnutný rast. Totiž tým, že sa napríklad donútime oslovovať ženy, aj ak s tým nemáme skúsenosť a naozaj nám to nejde, dostávame sa do procesu, v ktorom sa skutočne učíme. Dostávame sa na miesto, kedy skutočne pracujeme na svojich nedostatkoch, následkom čoho rastieme.

Strach —> Prekonanie strachu —> Krátkodobá bolesť —> Dlhodobý rast a úspech

Je to rovnaké ako s chodením do fitness centra. Po prvej návšteve fitness centra nám nehrozí, aby sme videli výsledky daného kroku. Je možné, že dané výsledky neuvidíme ani za mesiac. Neprejde však ani pol roka a uvedomíme si, že naša postava sa zmenila aže namiesto nášho pivného mozoľa máme vyrysované tehličky.

Krátkodobý pohľad na vec by bol – nie, nejdem cvičiť, pretože ma to bude bolieť a efekt bude aj tak nulový – a nasleduje otvorenie chipsov a zapnutie televízora. Krátkodobo je všetko v poriadku, ale v dlhodobom horizonte budeme tuční a bez kondičky a pocit nespokojnosti so sebou bude na svete.

Dlhodobé rozhodnutie – vstávam zo zadku a idem sa rozbiť do posilňovne – bude mať za následok opačné. Krátkodobo to bude bolesť, otrava s činkami, míňanie peňazí na vstup a proteiny. To, čo však nastane v dlhodobom horizonte je zlepšenie fyzičky, pekné telo a skutočne dobrý pocit zo seba samého.

 

Proces prekonávania strachov

Odbúranie strachov nedosiahnete inak, ako tým, že sa do danej situácie nasilu dostanete a strach tak prežijete. Je to tak dané a nezmení sa to, nech budete robiť čokoľvek. To však neznamená, že proces, ktorým budete svoje strachy kultivovať a odbúravať nemôže byť efektívny a jednoduchý. Môže takým byť a presne o tom bude táto časť.

Vychádzam z predpokladu, že strach je len ilúzia, ktorá nás udržuje v bezpečí pred hrozbou, ktorú by naše konanie mohlo spôsobiť. Predkladá nám série scenárov katastrof, ktoré nastanú v momente, kedy ho odmietneme poslúchať a danú činnosť vykonáme.

Napr. Vidím na bare atraktívnu ženu a dostávam myšlienky na to, že ma odmietne z dôvodu, že som príliš nízky, nemám dostatočne vypracované telo, nemám sa s ňou o čom rozprávať…

V realite však tieto myšlienky nie sú ničím iným, ako veľmi reálne a logicky znejúce racionalizácie, ktoré nás majú udržať v nečinnosti. Inými slovami je to prejav strachu.

Prekonanie strachu

Priestorom na prekonanie strachu sú práve dané negatívne myšlienky. Totiž 90% týchto myšlienok nemá racionálny základ. Nemôžu ho mať, pretože ani strach nie je racionálny.

Ich iracionálnosť je následne to, čo môžeme zvoliť v momente, kedy na sebe začneme praktikovať evidence based metódu založenú na tom, že daným myšlienkam budeme dávať skutočnú váhu až potom, kedy potvrdíme ich pravdivosť.

V praxi to bude znamenať sledovanie seba samého a svojich myšlienok. Ak nám strach povie, že daná situácia nemá zmysel a že daná žena o nás nebude mať záujem preto, že sme príliš nízki / tuční / škaredí / máme okuliare / zelený sveter, nebudeme danú myšlienku potláčať. Namiesto toho si ju zapamätáme a vydáme sa do danej situácie overiť si, či predpokladaný scenár nastane.

Čo sa však v realite po oslovení danej ženy udeje je, že sa udeje snáď všetko, len nie predpokladaný katastrofický scenár.

Sociálne vs. skutočné strachy

Zatiaľ čo skok z okna a hrátky s elektrickou zástrčkou vás môžu stáť život, pri zvádzaní vám nehrozí nič. Nikto vás nezabije, nikto vás nenapadne, nikto vám neublíži. Nestane sa vám nič!!! Jediné riziko spočíva v odmietnutí a to skutočne nič neznamená.

Sociálne strachy, ktoré pri otázkach zvádzania zažívate, sú len vo vašej hlave.

Vymanenie sa z područia strachu je však možné len v prípade, kedy racionalizáciám, ktoré vám vo vykonaní danej činnosti bránia dokážete opak tak, ako tomu bolo v príklade uvedenom vyššie.

Dôležité je taktiež spomenúť, že overenie, či sú vaše myšlienky pravdivé, je možné vždy až po tom, ako ste danú situáciu skutočne prežili a pokorili. Kým tak nespravíte, budete len teoretik, uvedomujúci si nezmyselnosť daných tvrdení, ktoré však nedokáže potvrdiť atým mu stále naháňajú strach. Prekonajte ho a spravte to!